01/03/2022
Nebs Møllegaard
01/03/2022
Fængselsafdelingen i Fårevejle
I 1943 indrettedes en fængselsafdeling i en tidligere højskolebygning. Efter at USA erklærede Tyskland krig, blev der rejst...
01/03/2022
Nyborg – Straffelejr
I 1943-44 havde den tyske besættelsesmagt opført en baraklejr ved Frisengårdsvej i Nyborg. Fra sommeren 1945 blev dømte...
01/03/2022
Sønderborg Slot – straffeafdeling
01/03/2022
Tønder – arresthus
01/03/2022
Esbjerg – arresthus (Skolegade 33)
01/03/2022
Skjern – Ting- og Arresthus
Kilde: www.lokalhistoriskcafe.dk Skjern by blev den 20. april 1814 tingsted for Bøllling Herred. Tingstedet og en lille arrest...
01/03/2022
Spanget – Ting- og Arresthus
Bygningen blev oprindelig opført i 1790 af slottet Brahetrolleborg som en af to arbejderboliger. I begyndelsen af 1800-tallet...
01/03/2022
Kjerlingbjerg/Kællingbjerg – Arresthus
   Billede fra 1909 Grevskabet Wedellsborg havde i ældre tid egen jurisdiktion med lensgreven som øverste herre. Lensgreven...
01/03/2022
Nordby, Fanø – Arresthus
Det første arresthus i Nordby blev bygget i 1841. En mindre tilbygning blev opført i 1862. Nedlagt i...
01/03/2022
Horsens – Fængselsafdeling i Tvangsarbejdsanstalten
Kildemateriale: Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s.183.
01/03/2022
Grenå Arresthus
01/03/2022
Løgstør – Arresthus
01/03/2022
Skive – Arresthus
Skives Gamle Rådhus er opført 1845-46 som Raad-, Thing- og Arresthus for Skive Købstad og Sallinglands Herreder. Det...
01/03/2022
Aalborg – Rådhuset og Arrest
01/03/2022
København – Forvaringsafdelingen på Sundholm
Arkitekten Emil Jørgensen tegnede “Sundholm”, der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik...
01/03/2022
København – Fængselsafdelingen på Sundholm
Arkitekten Emil Jørgensen tegnede “Sundholm”, der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik...
01/03/2022
København – Straffeanstalten på Christianshavn
Arkitekten N.S. Nebelong opførte i 1861 et nyt fængselskompleks, fortsat med hovedbygning (administrationsbygning) ud mod Christianshavns Torv. Bygningens...
01/03/2022
København – Christianshavns Arresthus
Bygningerne på den grund Københavns første veterinærskole havde forladt til fordel for den nyopførte Veterinær- og Landbohøjskole på...
01/03/2022
Pension Fanø
Oprettet i 1992 i det tidligere arresthus i Nordby, Fanø. Efter renovering blev den indrettet med 15 enkeltværelser,...
10/11/2021
Løgumkloster
10/11/2021
Viborg Tugt- og Manufakturhus
For at aflaste institutionen i København godkendte kongen oprettelse af et tugthus i Viborg. Det blev besluttet at...
10/11/2021
Odense Tugt- og Forbedringshus
Tugthuset blev oprettet på foranledning af stiftsamtmand, grev Rantzau og biskop Ramus, Odense. På auktion erhvervedes til formålet...
10/11/2021
Tugt- og Manufakturhuset på Møen
Det københavnske tugthus var overfyldt, især med betlere fra hele landet. Dermed opstod behovet for at indrette tugthuse...
10/11/2021
Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn
Anstalten, der skulle aflaste de gamle institutioner på Christianshavn, blev opført af Philip de Lange med en pompøs...
10/11/2021
Staden Københavns Civile Arresthus II (Slutteriet)
Under Frederik 4 blev opført et større arresthus på pladsen. Slutteriet, som det blev kaldt, var en høj...
10/11/2021
Staden Københavns Civile Arresthus I
Københavns første selvstændige arresthus blev placeret mellem Nytorv og Hestemøllestræde, men blev dog hurtigt for lille. Det måtte...
10/11/2021
Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus
I 1662 skænkede kongen en gård på Christianshavn til brug som ”Børnehus”. Det vides ikke præcist, hvor gården...
10/11/2021
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)
Den nordøstlige del af Christian IV’s voldanlæg “Sankt Annæ Skanse” (Kastellet), blev i 1661 ombygget til “Citadellet Frederikshavn”....
04/11/2021
Esbjerg – “Sporskiftet” Nedtrapningsinstitution
Som det sidste led i behandlingsplanen for stofmisbrugere købte Kriminalforsorgen i 1973 en mindre beboelsesejendom i Esbjerg. Opstarten...
04/11/2021
Brørup – Asserbølsgård Optagelseshjem
Oprindelig en adelig sædegård med herregårdsstatus. Formentlig opført i 1200-tallet. I 1842 solgt til fattig- og arbejdsanstalt. Igen...
04/11/2021
Bogense Råd-, Ting- og Arresthus
Bygningen opført af tre lokale håndværkere efter idé af en odenseansk arkitekt. Ideen blev overtaget af håndværkerne, da...
04/11/2021
Toftlund Arrest- og Fængselsafdeling
Opført af den tyske forvaltning. Overgik i 1920 til den danske stat. Indeholdt 10 celler til mandlige arrestanter...
04/11/2021
Ærøskøbing Arrest
Opført i tilknytning til byens daværende rådhus. Tegning  af landsbygmester L.A. Winstrup. Indrettet med fire enkelt celler og...
04/11/2021
Vejle – Klostergade Arresthus
Årstallet 1879 dækker over opførelsen af den første selvstændige arrestbygning. Opført som en tilbygning på bagsiden af rådhuset....
04/11/2021
Nyborg Arresthus
Historie: Det første rådhus blev opført i 1586. Nedbrændte i 1797, men genopførtes i 1799. Indeholdt  en arrest,...
04/11/2021
Middelfart Råd-, Ting- og Arresthus
Hvornår byens første rådhus og arrest stammer fra vides ikke med bestemthed, men allerede i 1790 skrev daværende...
04/11/2021
Rudkøbing Arresthus
I 1843 opføres et nyt rådhus i hvis kælder, der blev indrettet en arrest med seks enkeltceller og...
04/11/2021
Kerteminde Råd-, Ting- og Arresthus
 Arresten fra 1738 (billedet formodes dog at være fra 1895). Kilde: Dansk Center for Byhistorie Byens første rådhus...
04/11/2021
Aalborg – Fleskum Herreds Ting- og Arresthus
Opført af Aalborg Amt. Indgik i 1943 som en del af udvidelsen til det nuværende arresthus. Kildemateriale: Danmarks...
29/10/2021
Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus
  Kilde: Realdania Bygningen er  tegnet af arkitekt Ferdinand Meldahl. Det betegnes som et af hans hovedværker udenfor...
29/10/2021
Langeland Fængselsafdeling
Fængselsafdelingen blev  oprettet i juni 2005 i det tidligere flygtningecenter Holmegård. Baggrunden var venterkøen til afsoning, der havde...
29/10/2021
Vridsløselille Fængsel
Med baggrund i de nye tanker om straf, der i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, opstod...
29/10/2021
Horsens Tugthus
I midten af 1700-tallet begyndte reformtanker om straffesystemer fra England at udbrede sig til Europa og USA. I...
29/10/2021
Bjerre Ting- og Arresthus
Bygningen blev tegnet af arkitekt, professor og Kgl. Bygningsinspektør F.F. Friis, der senere tegnede Horsens og Vridsløselille Tugthuse....
29/10/2021
Råbjerg straffelejr
Råbjerglejren fungerede udelukkende som belægningsafsnit, indtil den blev jævnet med jorden ved en brand i 1975. Lejren var...
29/10/2021
Mosbjerg Straffelejr
Fængselsvæsenet overtog i 1945 de tre tidligere statsungdomslejre:  Jeruplejren, Mosbjerglejren og Råbjerglejren. Man tog dem i brug som...
29/10/2021
Statsfængslet i Gribskov
Fængslet blev åbnet den 1. september 1984 i den tidligere militærnægterlejr, som blev oprettet den 16. september 1918...
29/10/2021
Rødding Ting- og Arresthus
Tinghuset dækkede Frøs og Kalvslund Herreder. Indeholdt ud over tingstuen også arrest og arrestforvarerbolig. Arresten havde plads til...
29/10/2021
Skibslejren
Lejren blev oprindelig oprettet af den tyske besættelsesmagt kort efter den 9. april 1940. Lejren var en lyttestation,...
28/10/2021
Fårhus straffelejr
Lejren blev opført som interneringslejr i foråret og sommeren 1944 på foranledning af den tyske besættelsesmagt i Frøslev...
28/10/2021
St. Grundet Interneringslejr og Fængselsafdeling
Efter besættelsen i 1940 krævede tyskerne britiske statsborgere interneret. I første omgang blev disse interneret i barakker i...
28/10/2021
Hjøllund Straffelejr
Lejren blev etableret i 1942 af den tyske værnemagt som et våbendepot for Luftwaffe. Depotet var et af...
28/10/2021
Lekkende Interneringslejr
Den 28. april 1944 åbnede lejren på Lekkende Herregård ved Mern, der tidligere havde været herregårdspension. Fra interneringslejren...
28/10/2021
Gedhus fangekoloni
På vej til Gedhus – fra Herning Station I 1866 stiftedes Hedeselskabet, på foranledning af oberstløjnant og vejingeniør...
28/10/2021
Kølsen fangekoloni
I slutningen af 1800-tallet iværksatte Hedeselskabet, startet af Oberstløjtnant Dalgas, massiv hedeopdyrkning og beplantning i midt- og vestjylland....
28/10/2021
Horsens Arresthus
  Kilde: bogen: Danmarks Arresthuse Opført som selvstændig bygning bag det daværende rådhus, og som afløsning for fangekælderen...
28/10/2021
Helsingør Råd- og Arresthus
Opført i 1853-55 af arkitekt B. Seidelin. Betegnet som noget af et prestigebyggeri. Afløste et rådhus, der havde...
28/10/2021
Store Heddinge Råd- Ting- og Arresthus
Hovedbygningen er tegnet af kgl. bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch, og opført i overgangen mellem den ny klassicistiske og...
28/10/2021
Sakskøbing Ting- og Arresthus
Ting- og Arresthuset  blev opført i 1811 som privat bolig. Købt og indrettet til det nye formål i...
27/10/2021
Præstø Ting- og Arresthus
Arresten blev opført som en tilbygning til rådhuset, der var opført i 1823. Arresten blev opført som grundmuret...
27/10/2021
Frederiksværk Ting- og Arresthus
Arresthus for Frederiksværk Købstad mv. Beliggende i Halsnæs Kommune, hvilket også var Fængselsvæsenets betegnelse (Halsnæs Arrest) i gamle...
26/10/2021
Fåborg Råd-, Ting- og Arresthus
Indtil den selvstændige arrestbygning blev opført i forbindelse med et nyt rådhus fra 1839, fandtes der tilbage fra...
26/10/2021
Ribe Arresthus
  Den oprindelige bygning stammer fra 1546. Efter en brand i 1579 blev bygningen genopført, og anvendt som...
27/09/2021
København – Helliggest Tugthus
Institutionen må opfattes som den første danske statslige anstalt (til dels) beregnet på at fuldbyrde frihedsberøvelse som en...
26/03/2021
Vordingborg Arrest
Opført som en tilbygning til rådhuset. Rådhuset opført i 1845. Arkitekt var Kgl. Bygningskonstruktør Peter Kornerup. Plads til...
26/03/2021
Stubbekøbing Råd – Ting – og Arresthus
De første oplysninger er fra 1696, hvor det fortælles, at der stadig indsættes fanger i rådhusets arrest. Rådhuset...
26/03/2021
Stege Raad– og Arresthus
Opført 1853-54 i dansk renæssance stil. Arkitekt G. Bindesbøll. Arresten blev opført som et baghus til rådhuset, der...
26/03/2021
Sorø Arresthus
Opført som tilbygning til daværende rådhus fra 1844. Syv enkeltceller. Rådhuset nedbrændte i 1879, men arrestbygningen blev bevaret....
26/03/2021
Skælskør – Råd-, Ting- og Arresthus
Den første arrest befandt sig i byens rådhus opført 1744. Nedlagt i 1829, hvor et nyt rådhus, med...
26/03/2021
Rødby – Råd–, Ting- og Arresthus
Opført af murermester J.C. Martens. Rådstue og tingstue indrettet på 1. sal. I stueetagen var der arrest og...
26/03/2021
Rude Ting- og Arresthus
Hørte under Holsteinsborg Birk, indtil det overgik til staten i 1855. Nedbrændte i 1851. Genopbygget i 1853. Indrettet...
26/03/2021
Nysted Rådhus og Arrest
   Kilde: nysted.dk Arresten blev tilføjet som en sidebygning til Rådhuset. Denne var opført i sin nuværende grundform...
26/03/2021
Nykøbing Sjælland – Råd- og Arresthus
Arkitekt N.S. Nebelon. Syv enkeltceller og en fællescelle til i alt 11 fanger. Det tidligere rådhus fra 1806...
26/03/2021
Køng-skolen
Som en del af behandlingsplanen for stofmisbrugere, købte Direktoratet for Fængselsvæsenet i 1971 Køng Kro, beliggende mellem Næstved...
26/03/2021
Køge – arresthus
Forud for bygningen af arresthuset var byens fanger placeret i kælderrum under rådhuset. Der var meget trange forhold...
26/03/2021
Korsør – Ting- og Arresthus
Oprindelig opført som rådhus efter tegninger af arkitekt F.F. Friis. Kort efter opførelsen ændret til Politistation, Ting- og...
26/03/2021
Hørsholm /Hirschholms Birks Ting- og Arresthus
Bygget med ni arrester, hvoraf én blev inddraget til bolig for arrestforvarer. Resten beregnet til max. 11 arrestanter,...
26/03/2021
Høng Ting – og Arresthus
  Opført i klassicistisk byggestil efter tegning af arkitekt C.F. Hansen, mest kendt for Københavns Domkirke. Arresthus for...
26/03/2021
Hyllinge Thing- og Arresthus
Det er forbundet med usikkerhed, hvornår huset er opført, men det har formentlig været tingsted for Harrested Birk,...
25/03/2021
Helsinge Ting- og Arresthus
  Kilde: arkiv.dk I 1848 blev Kronborg Birk delt i Østre og Vestre Birk. Dommerkontoret for Vestre Birk...
25/03/2021
Førslev Arresthus
Arresthuset blev bygget som erstatning for Thing- og arresthuset i Hyllinge. Arresten blev indrettet med tre enkeltarrester, én...
25/03/2021
Esrum Arrest
I perioden 1796 til 1878 var der Amtsstue på Esrum Kloster, hvor Birkedommeren residerede. En birkedommer havde to...
25/03/2021
Svaneke Råd- Ting- og Arresthus
Svaneke Rådstue – eller Svaneke og Østre Herreds Tinghus – blev bygget i 1805. Det indeholdt bl.a. rådstue...
25/03/2021
Lyngby – Stengården – optagelses- og iagttagelseshjem
Oprindelig en almindelig landbrugsejendom. Overtaget i 1921 af ”Fængselshjælpen” på et betinget skøde. Endelig køb i 1923. De...
25/03/2021
København – Skibet – visitations- og observationsafdeling
Oprettet som første led af forskellige institutionstyper i en samlet behandlingsplan for stofmisbrugere. Kriminalforsorgen indkøbte et tidligere fyrskib,...
24/03/2021
Sandvig Rådstue – Ting- og Arresthus
Et grundmuret hus opført af ”Allinge og Sandvig Byers Borgerskab” i 1805-06. Blev benyttet som tinghus og arrest...
24/03/2021
København – Ringgården – ungdomspension
Oprettet som selvejende institution i to lejligheder på Vesterbro. Modtog unge betingede dømte. Seks pladser. Fra 1951 underskudsdækket...
24/03/2021
Rødovre – Prøven – skolehjem
Foreningen ”Fængselshjælpen” byggede i 1908 skolehjemmet ”Prøven” på Nyholms Allé i Rødovre. Det var unge mænd, der havde...
24/03/2021
Neksø Råd-, Ting- og Arresthus
Bygget i én etage af sandstensblokke fra Frederik Stenbrud. Afløste en ældre brøstfældig rådstue, der skulle rives ned...
24/03/2021
København, Lynetten – nedtrapningsinstitution
Som en del af behandlingsplanen for stofmisbrugere, oprettedes institutionen i den tidligere kommandørbolig på Lynette Havn, Amager. Udgangspunktet...
24/03/2021
Hasle Rådstue-, Ting- og Arresthus
En grundmuret bygning på torvet i Hasle til rådstue og arrester. I 1853 besluttede amtsrådet opførelse af et...
24/03/2021
Fredensborg Ting- og Arresthus
Ved plakat af 16. juni 1848 bestemte Det Danske Kancelli, at Kronborg Birk skulle opdeles i to retskredse;...
24/03/2021
Allinge Rådhus – Ting og Arrest
Opført som erstatning for Rådhuset i Sandvig. Tegnet af arkitekt Mathias Bidstrup. Indrettet med dommerkontor, politistation og arrest....
24/03/2021
Aalborg, Gabelsgade – Ting– og Arresthus
Opført efter tegninger af professor Ferdinand Meldahl. Indrettet med 26 eneceller og en fællescelle til tre indsatte. Arresthuset...
24/03/2021
Vestervig Ting- og Arresthus
Ting- og arresthus for Refs-Hassing Herreder. I 1864 udvides arresten med en ny fløj indeholdende fem enkeltceller og...
24/03/2021
Varde Råd-, Ting– og Arresthus
Varde Rådhus med arrestbygningen til venstre ca. 1914. Fangecellerne var bag de øverste vinduer i arrestbygningen. Bag de...
24/03/2021
Terndrup Ting- og Arresthus
Terndrup Ting- og Arresthus: (*1885 – nedlagt 1. april 1959): I 1885 flyttes Herredsfogedkontoret fra Bælum til Terndrup,...
24/03/2021
Tarm – fængselsafdeling
Brosbølgård. Kilde: John V. Jensen Afdelingen var indrettet på ”Brosbølgård” – en større ejendom ved Tarm. Det var...
24/03/2021
Sæby Råd-, Ting- og Arresthus
          Sæby Råd-, Ting- og Arresthus: (* 1848 – nedlagt 1. november 1964): Bygget...