Nedlagte institutioner

St. Grundet Interneringslejr og Fængselsafdeling

Aktiv: 1941 - 1950

Efter besættelsen i 1940 krævede tyskerne britiske statsborgere interneret. I første omgang blev disse interneret i barakker i Hald Ege. Fængselsvæsenet lejede i 1941 hovedbygning og park på herregården St. Grundet ved Vejle. Den 1. juli 1941 blev det taget i brug til de britiske statsborgere.

Vagtpersonalet var danske fængselsbetjente.

Ved kapitulationen den 5. maj 1945 blev disse frigivet, og i stedet blev bygningen brugt til internering af ”landsskadelige elementer”, samt brugt som anneks til Arresthuset i Vejle. Fra oktober 1945 blev bygningen anvendt som fængselsafdeling, og lejemålet forlænget til maj 1950. I februar 1946 ophørte afdelingen med at fungere som anneks til Arresthuset i Vejle, ligesom de sidste fanger, der var sigtet for landsskadelig virksomhed, blev overført til andre institutioner.

Herefter modtog afdelingen almindelige kriminelle over 25 år med en straffetid, der ikke oversteg to år. Belægstallet var i hele perioden ca. 95.

Fangerne var beskæftiget ved gartneri, kurvemageri og skovarbejde. Om sommeren blev der gravet tørv, ligesom indsatte udførte landbrugsarbejde for private.

Under besættelsen blev lejren administreret af Udenrigsministeriet.

Fra oktober 1945 blev lejren administreret af Statsfængslet Kærshovedgård.

Kildemateriale:

www.krim.dk – Forvaltningskommissionen af 1946

kasler-journal.iha.dk – Justitsministeriet og retshåndhævelsen under besættelsen (siden er nu nedlagt)