Institution

Oprettet

Nedlagt

Notat

Tranebjerg Ting- og Arresthus, Samsø 1726 1860 1795 - 1860: Brundby Arresthus
Viborg Tugt- og Manufakturhus 1740 1875 Nedrevet
Lemvig Råd-, Ting- og Arresthus 1750 1960 Arkitekt C.F. Hansen. Nu musikskole
Byrum Ting- og Arresthus 1773 1923 Læsø
Ebeltoft Arrest 1789 1938 Nu politistation
Mariager Arresthus 1822 1939 Arkitekt C.F. Hansen
Skanderborg Råd-, Ting- og Arresthus 1830 1960 Arkitekt Zeltner
Aalborg – Rådhuset og Arrest 1833 1910 Ikke yderligere oplysninger for nuværende
Vestervig Ting- og Arresthus 1833 1949 Nedlagt i 1940 men genåbnet 1943 – 1949. Nu museum og galleri
Skjerpinggaard Tingsted og Arresthus 1833 1910
Hørup Ting- og Arresthus 1837 1909 Nu valgmenighed
Hammel Ting- og Arresthus 1837 1940
Blokhus Arrest 1844 1892 Nu i privat eje
Holsted Ting– og Arresthus 1845 1939
Bjerre Ting- og Arresthus 1846 1956 Arkitekt F.F. Friis. Bygningen er i dag ejet af privat forening
Brædstrup Ting- og Arresthus 1846 1957 Benyttes nu som medborgerhus
Horsens Arresthus 1846 1990 Arkitekt H.F. Estrup. Genåbnet 1996-2006 som narkofri fængselsafdeling. Nu i privat eje
Nørre Sundby Ting- og Arresthus 1847 1951
Skive – Arresthus 1847 1903
Løgstør – Arresthus 1848 1935 Ikke yderligere oplysninger for nuværende
Sæby Råd-, Ting- og Arresthus 1848 1964 Råd-, Ting- og Arresthus "Retfærdigheden"
Horsens Tugthus 1853 2006 Nu museum mv.
Odder Ting- og Arresthus 1856 1939 Arkitekt F. Thielemann
Aalborg, Gabelsgade – Ting– og Arresthus 1860 1947 Arkitekt Ferdinand Meldahl. Nedrevet
Skagen Thing-, Raad- og Arresthus 1870 1955 Nedlagt i løbet af 1950’erne. Nu Lokalhistorisk arkiv
Nibe Råd- Ting- og Arresthus 1872 1952 Arkitekt Arboe
Grenå Arresthus 1879 1991 Ikke yderligere oplysninger for nuværende
Terndrup Ting- og Arresthus 1885 1959
Pandrup Ting- og Arresthus 1892 1939
Gedhus fangekoloni 1899 1951
Kølsen fangekoloni 1907 1934
Kjellerup Ting- og Arresthus 1909 1954
Hornslet Ting- og Arresthus 1910 1950 Arkitekt Hack Kampmann. Nu Rosenholm Egnsarkiv
Fjerritslev Ting- og Arresthus 1910 1953 Arkitekt Victor Nybølle
Aalborg – Fleskum Herreds Ting- og Arresthus 1920 1943
Fængselsafdelingen Amstrup 1927 2000 Amstrup Anneks under Statsfængslet i Horsens
St. Grundet Interneringslejr og Fængselsafdeling 1941 1950
Horsens – Fængselsafdeling i Tvangsarbejdsanstalten 1941 Det vides ikke præcist, hvornår afdelingen blev nedlagt
Råbjerg straffelejr 1945 1975 Lejren er brændt ned
Mosbjerg Straffelejr 1945 1994
Hjøllund Straffelejr 1946 1948
Skibslejren 1981 1987