Nedlagte institutioner

Holsted Ting– og Arresthus

Aktiv: 1845 - 1939

Ting – og Arresthus for Gørding-Malt Herreder. Det første tinghus opført i 1747, dækkede også Skads Herred, men dette herred blev skilt fra i 1800.

Herefter flyttede tinghuset flere gange indtil 1845, hvor der blev opført et nyt ting- og arresthus i Holsted. Ombygget i 1862 og restaureret 1916. Nedlagt den 1. august 1939.

Arresthuset rummede plads til 12 arrestanter.

Kildemateriale:

Billede fra 1975 – Arkiv.dk

Historiske Efterretninger om Holsted Sogn.