Institution

Oprettet

Nedlagt

Notat

København – Helliggest Tugthus 1606 1650 Bygningerne eksisterer ikke mere
Citadellet Frederikshavn (Kastellet) 1661 1836 1945-46 kortvarigt benyttet som arrest for krigsforbrydere
Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus 1662 1740 Nedrevet
Staden Københavns Civile Arresthus I 1678 1712 Nedrevet
Staden Københavns Civile Arresthus II (Slutteriet) 1712 1795 Nedbrændt
Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn 1740 1861 Arkitekt Philip de Lange
Esrum Arrest 1796 1857 Bygningen nedrevet
Hasle Rådstue-, Ting- og Arresthus 1798 1902
Neksø Råd-, Ting- og Arresthus 1799 1902
Sandvig Rådstue – Ting- og Arresthus 1805 1881
Svaneke Råd- Ting- og Arresthus 1805 1919 Arkitekt D.J. Nielsen
Hørsholm /Hirschholms Birks Ting- og Arresthus 1848 1928 Hørsholm Slot
Helsingør Råd- og Arresthus 1855 1992 Arkitekt B. Seidelin
Fredensborg Ting- og Arresthus 1857 1919 Arkitekt N.S. Nebelong. Genåbnet 1943 - 1947
Helsinge Ting- og Arresthus 1858 1941 Arkitekt N.S. Nebelong
København – Christianshavns Arresthus 1861 1921 Arkitekt N.S. Nebelong
København – Straffeanstalten på Christianshavn 1861 1928 Arkitekt N.S. Nebelong
Frederiksværk Ting- og Arresthus 1862 1939 Nedlagt 1. april 1939. Bygningen nedrevet
Allinge Rådhus – Ting og Arrest 1881 1902 Arkitekt Mathias Bidstrup
Rødovre – Prøven – skolehjem 1908 1951
Lyngby – Stengården – optagelses- og iagttagelseshjem 1921 1955
København – Forvaringsafdelingen på Sundholm 1925 1933 Arkitekt Emil Jørgensen
København – Fængselsafdelingen på Sundholm 1942 1947 Arkitekt Emil Jørgensen
København – Ringgården – ungdomspension 1950 1979
København – Skibet – visitations- og observationsafdeling 1972 1992
København, Lynetten – nedtrapningsinstitution 1974 1980
Statsfængslet i Gribskov 1984 2001