Nedlagte institutioner

Citadellet Frederikshavn (Kastellet)

Aktiv: 1661 - 1836

1945-46 kortvarigt benyttet som arrest for krigsforbrydere

Den nordøstlige del af Christian IV’s voldanlæg “Sankt Annæ Skanse” (Kastellet), blev i 1661 ombygget til “Citadellet Frederikshavn”. Der indrettedes en særlig arrest Søndre Magasin, som har været benyttet til statsfanger (Griffenfeld, Magnus Stenbock).

I 1725 opførtes en arrestbygning bag Kastelkirken. Dette blev ligeledes anvendt til statsfanger (skotten John Norcross, J.f. Struensee og Enevold Brandt, samt i 1794 de københavnske, strejkende tømrersvende, i 1820-26 dr. Jacob Dampe).

Efter mytteriet og branden i Anstalten på Christianshavn i 1817 indrettedes to etager i de to krudttårne i henholdsvis grevens og dronningens bastioner til midlertidigt opholdssted for 60 ”farlige fanger”.

Anvendelsen som strafanstalt ophørte ikke før 1836.

I 1874 flyttede man Københavns hovedvagt fra Kongens Nytorv til en nyopført bygning på Kastellet, der herefter tillige var arrestbygning. Denne blev kortvarigt efter Danmarks befrielse i 1945-46 igen benyttet til frihedsberøvede: SS-general dr. Werner Best, politigeneral Günther Pancke, oberst Otto Bovensiepen og gesandt Cecil von Renthe-fink.

Kildemateriale:

Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1742-1839

København før og nu – og aldrig, bind 10.