Nedlagte institutioner

Fredensborg Ting- og Arresthus

Aktiv: 1857 - 1919

Arkitekt N.S. Nebelong. Genåbnet 1943 - 1947

Ved plakat af 16. juni 1848 bestemte Det Danske Kancelli, at Kronborg Birk skulle opdeles i to retskredse; Kronborg Østre Birk med domicil i Fredensborg, og Kronborg Vestre Birk med domicil i Helsinge. I 1853 forelå forslag til nye retsbygninger udført af arkitekt Nebelong til en samlet pris af 16.000 rigsdaler. Justitsministeriet udskød imidlertid byggeriet på grund af ”byggeboom”, hvorfor det først blev påbegyndt i 1856.

I 1857 stod bygningen færdig med politi, anklagemyndighed, domstol og arrest.

Arresten indeholdt ni enkeltceller og fire fællesceller med plads til i alt 19 arrestanter.

Samtlige funktioner blev nedlagt den 1. april 1919, hvor Retsplejeloven trådte i kraft, og flyttet til Helsingør.

Frem til 1996 har bygningen dog fungeret som lokal politistation, og bi-tingsted for retten i Helsingør, dog med afbrydelser.

Fra 15. juni 1943 til 5. maj 1945 benyttet af den tyske besættelsesmagt til ”anholdte” danskere, og efter 5. maj 1945 og frem til 31. juli 1947, til anholdte håndlangere og medløbere for besættelsesmagten.

Fra 2005 har det været i privateje.

Kildemateriale:

Særnummer af Broen – Forår 2019 – Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.