Nedlagte institutioner

København – Forvaringsafdelingen på Sundholm

Aktiv: 1925 - 1933

Arkitekt Emil Jørgensen

Arkitekten Emil Jørgensen tegnede “Sundholm”, der blev opført i det kileformede område mellem Sundholmsvej og Amagerfælledvej. Institutionen fik navnet ”Arbejdsanstalten Sundholm” og indviedes den 8. april 1908 som en afløser for ’Ladegården’ på Frederiksberg. Det er en bebyggelse med lyse, gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer.

Interneringsloven af 11. april 1925 var det legale grundlag for dom til frihedsberøvelse af personer ”hos hvem mangelfuld udvikling, varigere svækkelse eller forstyrrelse af sjælsevnerne – herunder seksuel abnormitet – har givet sig udslag i strafbare handlinger – herunder trusler der vidner om en nærliggende og alvorlig fare for betydelige krænkelser af den almindelige retssikkerhed, ved sædelighedsforbrydelse, grove voldshandlinger, brandstiftelse eller anden almenfarlig forbrydelse”.

Der blev indrettet en midlertidig “forvaringsafdeling” i en fløj på arbejdsanstalten “Sundholm”. Afdelingen blev nedlagt den 5. maj 1933 samtidig med, at en lille afdeling i Statsfængslet i Vridsløselille blev taget i brug til at huse personer, der efter 1930-straffeloven var idømt psykopatforvaring.

Sundholm kom senere i 1940’erne igen til at huse domfældte.

Kildemateriale:

Georg K. Stürup: Forvaringsanstalten i Herstedvester, København 1959, side 12