Nedlagte institutioner

Helsingør Råd- og Arresthus

Aktiv: 1855 - 1992

Arkitekt B. Seidelin

Opført i 1853-55 af arkitekt B. Seidelin. Betegnet som noget af et prestigebyggeri. Afløste et rådhus, der havde fungeret i 300 år.

Arresten blev tilføjet som en sidebygning i tre etager, og blev betegnet som landets mest moderne. Indrettet med 16 enkeltceller og tre tremandsceller. Cellerne var alle opvarmet via et rørsystem med varmt vand, hvilket var helt usædvanligt for datiden.

På grund af rådhusets placering, var der kun mulighed for fangegårde på i alt 500 kvadratalen. De blev opført som tre strålegårde.

Efterhånden som vilkårene for afsoning ændrede sig, bl.a. med behov for besøgsrum, samtaleværelse mv., faldt antallet af celler til ni enkeltceller , en tremandscelle og en firemandscelle.

Kildemateriale:

DDB@Byhistorie.dk

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundet, 2010