Nedlagte institutioner

Lyngby – Stengården – optagelses- og iagttagelseshjem

Aktiv: 1921 - 1955

Oprindelig en almindelig landbrugsejendom.

Overtaget i 1921 af ”Fængselshjælpen” på et betinget skøde. Endelig køb i 1923.

De anbragte var drenge, henvist af et værgeråd, eller med en betinget dom med tilsyn.

I 1947 medførte lovændringer krav vedrørende personaleuddannelse og fysiske krav, der umuliggjorde en fortsættelse af institutionen.

I 1951 blev institutionen overtaget af Dansk Forsorgsselskab, der på grund af lovkravene, lukkede den i 1955.

Blev overtaget af ”Skolekredsen af 1949 Stengården”.  I dag ”Den lille skole”.

Kildemateriale:

Dansk Forsorgsselskabs Årsberetning 1951 – 69.

Eva Molin:  Optagelseshjemmet Stengården. – Journalen, årg. 7, nr. 3, 1997.