Nedlagte institutioner

København – Straffeanstalten på Christianshavn

Aktiv: 1861 - 1928

Arkitekt N.S. Nebelong

Arkitekten N.S. Nebelong opførte i 1861 et nyt fængselskompleks, fortsat med hovedbygning (administrationsbygning) ud mod Christianshavns Torv.

Bygningens elegante arkitektur i røde teglsten skulle mildne indtrykket af den barske institution i bymidten.

I 1870 ophævedes tugt-, rasp- og forbedringshuset, og anstalten blev herefter udelukkende kvindefængsel, indtil den blev nedrevet i 1928 for at give plads til “Lagkagehuset”.

Kildemateriale:

København før, nu – og aldrig, bind 7. side 98ff.