Nedlagte institutioner

Sandvig Rådstue – Ting- og Arresthus

Aktiv: 1805 - 1881

Et grundmuret hus opført af ”Allinge og Sandvig Byers Borgerskab” i 1805-06.

Blev benyttet som tinghus og arrest for Hammershus Birk.

Arresten indeholdt vagtstue og to arrester (celler). I gavlmuren findes en såkaldt ”hemmelighed”, en toiletforanstaltning for den ene arrest, der var kvindearrest.

Huset rummede endvidere ”Havnevagten”, samt plads til mandskab fra det nærliggende ”Sandvig Batteri” på kystskansen.

I 1881 lod købstadskommunen Allinge-Sandvig opføre et nyt råd- og tinghus i Allinge, således at funktionerne blev overført hertil.

Huset blev herefter brugt som sprøjte- og lighus. Senere som pogeskole.

I 1946 indrettede de russiske besættelsesstyrker huset som arrest for deres egne soldater.

I dag bruges huset til lokale aktiviteter. Bygningen er fredet.

Kildemateriale:

Kulturarv Bornholm.

Billeder via Kulturarv Bornholm.