Nedlagte institutioner

København – Skibet – visitations- og observationsafdeling

Aktiv: 1972 - 1992

Oprettet som første led af forskellige institutionstyper i en samlet behandlingsplan for stofmisbrugere.

Kriminalforsorgen indkøbte et tidligere fyrskib, ARK XIII, bygget i 1880 på ”De forenede Oplagspladser og værfter” på Christianshavn. Efter købet i 1972, slæbt til Svendborg og ombygget til institution, med plads til 11 klienter, og med de nødvendige faciliteter.

Fik derefter plads i Frederiksholms Kanal. Senere flyttet til Kalvebod Brygge.

På grund af strukturændringer nedlagt i 1992, og solgt til privat køber.

Kildemateriale:

Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 2017

Kriminalforsorgens årsberetning 1973.