Nedlagte institutioner

Københavns Børne-, Tugt- og Raspehus

Aktiv: 1662 - 1740

Nedrevet

I 1662 skænkede kongen en gård på Christianshavn til brug som ”Børnehus”. Det vides ikke præcist, hvor gården lå.

Selv om navnet “børnehus” længe blev anvendt som officiel betegnelse, blev huset også benyttet som straffeanstalt for voksne, fx personer dømt for ”letfærdighed” eller ”tyveri”.

En senere udvidelse i 1700 bestod i en bygning ud mod Skt. Anna Gade (nu Sankt Annæ Gade). Fra 1708 blev “tugt- og rasphus” almindelige betegnelser for den del af institutionen, der anvendtes som straffeanstalt.

I 1740 opførtes en ny anstalt ud mod Christianshavns Torv.

Bygningen eksisterer ikke mere.

Kildemateriale:

Fr. Stuckenberg: Fængselsvæsenet i Danmark 1550-1741

København før og nu – og aldrig, bind 7