Nedlagte institutioner

Neksø Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1799 - 1902

Bygget i én etage af sandstensblokke fra Frederik Stenbrud. Afløste en ældre brøstfældig rådstue, der skulle rives ned ifølge ”Kongeligt reskript af 9. september 1796.

Arresten befandt sig i en stensat kælder, med indgang fra en vagtskanse i stueplan.

I 1856 blev det nye rådhus indviet, og bl.a. arrestfunktionen flyttet hertil.

Arrestfunktionen nedlagt i forbindelse med oprettelse af fælles arresthus i Rønne.

Den gamle bygning blev herefter til ”Havnens Pak- og Materialhus”, og i 1880 forhøjet med en etage.

I 1969 indrettet til museum, der åbnede på 100-års dagen for forfatteren Martin Andersen Nexøs fødsel.

Kildemateriale:

Dansk Center for Byhistorie.

Billeder af huset før og efter 1856.

Neksø Råd-, ting og arresthus, Danmarks Tinghuse, Djøf Forlag, side 90-94.