Nedlagte institutioner

Hasle Rådstue-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1798 - 1902

En grundmuret bygning på torvet i Hasle til rådstue og arrester.

I 1853 besluttede amtsrådet opførelse af et nyt rådhus på torvet med tingstue og arrest. Rådhuset blev opført i 1855, med arresten som tilbygning.

Arresten indeholdt plads til syv arrestanter, fire enkelt- og én fællescelle til tre arrestanter.

Det tidligere rådhus blev nedrevet for at skabe mere plads på torvet.

Nedlagt i 1902 i forbindelse med oprettelse af et fælles bornholmsk arresthus i Rønne.

Kildemateriale:

Kulturarv Bornholm.

Billede af Rådhuset.