Nedlagte institutioner

Esrum Arrest

Aktiv: 1796 - 1857

Bygningen nedrevet

I perioden 1796 til 1878 var der Amtsstue på Esrum Kloster, hvor Birkedommeren residerede. En birkedommer havde to funktioner – anklager og dommer – og var udpeget af ”jorddrotten”. Esrum Birkeret, der dækkede én retskreds – Kronborg Birk – havde domicil på Esrum Kloster, hvor der var retssal.

Arresten var indrettet i den tidligere portnerbolig til klostret. I folkemunde hed den ”Kulhytten”, idet den ofte rummede kulsviere og krybskytter fra skoven. Bygningen var i to stokværk, men de nederste celler var i en højde der ofte medførte, at vogne kørte helt op til arresten og afleverede ”varer” gennem tremmerne.

I 1848 bestemte Det Danske Kancelli, at Kronborg Birk skulle opdeles i to retskredse med domicil i henholdsvis Fredensborg og Helsinge. I 1853 forelå forslag til to nye retsbygninger, udarbejdet af arkitekt Nebelong. I 1957 stod Ting- og Arresthuset i Fredensborg færdigt, og funktionerne ophørte i Esrum.

Bygningen blev nedrevet i 1890’erne.

Kildemateriale:

Billede af den gamle arrest i Esrum – Arkiv.dk

Særnummer af Broen – Forår 2019 – Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening.

Politivennen 2015.