Nedlagte institutioner

København – Christianshavns Arresthus

Aktiv: 1861 - 1921

Arkitekt N.S. Nebelong

Bygningerne på den grund Københavns første veterinærskole havde forladt til fordel for den nyopførte Veterinær- og Landbohøjskole på Frederiksberg, eksisterer fortsat som et H-formet kompleks mellem Prinsessegade, Skt. Annæ Gade og Dronningensgade – tre fløje forbundet med en midterfløj.

Det var oprindelig opført af N.S. Nebelong som kvindefængsel, men blev allerede i 1870 lejet af Københavns Kommune som supplerende arresthus. Grunden var i virkeligheden sundhedsfarlig og stank fra ådsler, der fandtes nedgravet fra den tid, hvor stedet havde været veterinærskole. Efter Vestre Fængsel var taget i brug, blev der i årene 1895-97 foretaget en tiltrængt renovering og ombygning, og det blev herefter kun anvendt til kvindelige arrestanter og afsonere.

I 1921 blev institutionen nedlagt og bygningskomplekset ombygget til private lejligheder.

Bygningerne fremstår i dag som ejerlejligheder.

Kildemateriale:

Erik Carlé: Københavns Fængsler i 100 år, København 1995, side 25ff.