Nedlagte institutioner

København – Ringgården – ungdomspension

Aktiv: 1950 - 1979

Oprettet som selvejende institution i to lejligheder på Vesterbro.

Modtog unge betingede dømte. Seks pladser.

Fra 1951 underskudsdækket af Dansk Forsorgsselskab, der henviste de fleste klienter. Selskabet overtog i 1955 pensionen.

I 1967 udvidet med en lejlighed, hvilket betød udvidelse af pladser fra seks til ni.

I 1973 overgået til Kriminalforsorgen.

Nedlagt i 1979, og indrettet til et afdelingskontor under Kriminalforsorgen i Frihed.

Kildemateriale:

Dansk Forsorgsselskabs Årsberetning 1951 – 69.