Nedlagte institutioner

Børne-, Tugt- og Spindehuset på Christianshavn

Aktiv: 1740 - 1861

Arkitekt Philip de Lange

Anstalten, der skulle aflaste de gamle institutioner på Christianshavn, blev opført af Philip de Lange med en pompøs facade ud mod Christianshavn Torv.

Det var et ganske imponerende bygningskompleks, der fortsat også skulle rumme børnehuset. I hovedfløjens midterparti med tårn fandtes kirken, medens hovedindgangen var henlagt til en port i sidefløjen ud mod kanalen.

Nogle regnskabstal tyder på et normalt belæg på ca. 500 personer. Ved en strafferetlig reform i 1789 indførtes de særskilte sanktioner: tugthus og forbedringshus, og der blev efterhånden gennemført den tilsigtede adskillelse af fangekategorier. Forbedringshuset indrettedes i en bygning parallelt og bagved hovedbygningen. Institutionen husede endvidere fortsat personer dømt til arbejde i rasphuset.

Bygningerne nedbrændte ved en fangeopstand den 25. juni 1817, men efter en nødtørftig istandsættelse dog fortsat anvendt indtil opførelsen af kvindefængslet i 1861.

Kildemateriale:

Paludan: Samling til Beskrivelse af Christianshavn, side 47

Howard: The State of the Prisons in England and Wales, Appendix: European Prisons

Københavns Skilderi, 1. årgang, 1786-87

“Tilskueren” årgang 1793, side 667

“Minerva” marts 1790, side 403

Nyeste Skilderi af København, nr. 11, 1803

København før og nu – og aldrig, bind 7. Specielt om fangeopstanden 1817: “Dagen” 26. juni 1817