Nedlagte institutioner

Svaneke Råd- Ting- og Arresthus

Aktiv: 1805 - 1919

Arkitekt D.J. Nielsen

Svaneke Rådstue – eller Svaneke og Østre Herreds Tinghus – blev bygget i 1805. Det indeholdt bl.a. rådstue og arrester.

I 1858 frasolgt til privat brug. Nedrevet 1936.

Det nye rådhus blev opført i 1857-58. Arkitekt var brandinspektør Nielsen. Huset fungerede med tingstue, arrest og arrestforvarerbolig indtil 1919, hvor arresten blev nedlagt.

Arresten indeholdt tre enkeltceller og én dobbeltcelle.

Svanekes Rådhus betegnes som det bedst bevarede af Råd- og tinghusene på Bornholm.

Fra tiden med arrestfunktion er cellerne delvis bevaret, og de to fangegårde bag rådhuset er intakte.

Rådhusfunktionen ophørte i forbindelse med kommunalreformen i1970.

Kildemateriale:

Billeder af den tidligere Rådstue og af den nuværende Rådhusbygning.

Billeder af bevarede celler.