Nedlagte institutioner

Kjellerup Ting- og Arresthus

Aktiv: 1909 - 1954

Opførelsen af et ting- og arresthus i Kjellerup, havde baggrund i at forholdene i Hørup Ting- og Arresthus blev for trange. Man valgte Kjellerup som nyt sted, idet denne havde udviklet sig så meget, at man mente det var den naturlige placering.

Arresten indeholdt celler til ni arrestanter.

Ved retsreformen i 1919, overgik anklagemyndigheden til Viborg, men dommerembedet forblev i Kjellerup. I 1935 oprettedes politi- og landpolitikontor i tinghuset.

Dommerembedet blev nedlagt i 2007 og flyttet til Viborg.

Arresten blev nedlagt 1. november 1954, og i 1976 blev såvel arrest som tinghus revet ned. Arrestgården blev parkeringsplads.

Kildemateriale:

Billede af det nedlagte ting- og arresthus.

Hids Herreds Retskreds i 300 år. Frederiksdal-info.dk

Trap Danmark (foto)