Nedlagte institutioner

Mosbjerg Straffelejr

Aktiv: 1945 - 1994

Fængselsvæsenet overtog i 1945 de tre tidligere statsungdomslejre:  Jeruplejren, Mosbjerglejren og Råbjerglejren. Man tog dem i brug som straffelejre for dømte landssvigere.

Samtidig påbegyndte man opførelsen af en større staffelejr i tilknytning til Jeruplejren, men standsede i 1948 ved en fjerdedel af det planlagte. Det opførte blev taget i brug som Statsfængslet på Kragskovhede.

Mosbjerglejren bestod af tre tidligere husmandsbrug. Lejren blev efter få år nedlagt som belægningsafsnit, og i stedet blev der etableret produktionsværksteder. Disse blev nedlagt i 1994.

I dag bruges bygningerne til landbrugsformål.

Kildemateriale:

www.archivesportaleuropa.net

Fængselshistorisk Selskab, nyhedsbrev maj 2013