Nedlagte institutioner

Aalborg, Gabelsgade – Ting– og Arresthus

Aktiv: 1860 - 1947

Arkitekt Ferdinand Meldahl. Nedrevet

Opført efter tegninger af professor Ferdinand Meldahl. Indrettet med 26 eneceller og en fællescelle til tre indsatte. Arresthuset indgik i et bygningskompleks med den daværende politistation.

Arresthuset blev opført af Aalborg Kommune som ting- og arresthus for Aalborg Købstad. Senere planer om sambygning med amtet strandede, idet amtsrådet tilsyneladende forhandlede på skrømt, idet man i forbindelse med opførelsen af Fleskum Herreds Ting- og Arresthus ønskede indretning af en sal til amtsrådets møder. Mødesalen var således omdrejningspunktet for ønsket om et selvstændigt byggeri.

Arresthuset fungerede indtil 1. juli 1947, og var under besættelsen til rådighed for de danske myndigheder.

Nedrevet i 1972 i forbindelse med by sanering.

Kildemateriale:

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010

 

Aalborg, Fleskum Herreds Ting- og Arresthus: (*1920 – 1943):

Opført af Aalborg amt.

Indgik i 1943 som en del af udvidelsen til det nuværende arresthus.

Kildemateriale:

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010