Nedlagte institutioner

Skanderborg Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1830 - 1960

Arkitekt Zeltner

I 1830 fik Skanderborg sit første rådhus. I Stueetagen fandtes rådstue, tingstue og arrest. Bolig til arrestforvarer fandtes i kælderen. Før denne bygning blev fanger indsat i Skanderborg Slots port-rum.

Efter delvis nedrivning af slottet og dermed portbygningen, blev fanger overført direkte til Aarhus – en temmelig bekostelig affære.

Det nye rådhus fra 1860 blev opført efter tegning af arkitekt Zeltner og indviet den 4. oktober 1860. Stueetagen rummede retslokale, arrest og arrestforvarerbolig.

Den første arrestforvarer i den nye arrest, H. Andersen, havde også stillingen i den tidligere arrest i samtlige 30 år den eksisterede.

Byrådssal og amtsrådssal på første etage. Ombygget i 1920. Nedlagt 1. april 1960.

I dag fredet.

Kildemateriale:

Skanderborgs Historie fra 1586 – 1908. L. Thane

Billede af rådhuset.