Nedlagte institutioner

Hørup Ting- og Arresthus

Aktiv: 1837 - 1909

Nu valgmenighed

Lysgaard-Hids Herred – senere Viborg amt. Efter en udvidelse i 1959, indeholdt arresten fem enkeltceller, en fællescelle og en gældscelle.

I en beretning om tilstanden i landets arresthuse nævnes det, at sengene i cellerne ikke kunne aflukkes, hvorfor de blev sat uden for i arrestgården i dagtimerne. Det nævnes ligeledes, at alle celler vendte mod nord, og var dermed vanskelige at opvarme, samt at inventaret i øvrigt ikke var tilfredsstillende.

”Den første arrestforvarer hed Anders Pallesen. Når en fange fik en dom over 30 dage, skulle straffen afsones i Købehavn (slavearbejde eller lignende). Arrestforvareren skulle ledsage en fange til København – en tur der i alt tog 2-3 uger. Pallesen havde en voksen datter, der ved sådanne lejligheder passede arresten. En gang lykkedes det fangerne at tiltuske sig en nøgle. De låste sig alle ud af cellerne og forlangte, at datteren skulle sørge for kartofler og stegt flæsk i rigelige mængder. Det fik de – og der var ikke noget efterspil.”

Nedlagt i 1909 i forbindelse med bygning af nyt Ting- og Arresthus i Kjellerup. Hørup og Kjellerup er oprindelig to landsbyer med meget kort afstand imellem. I dag er de helt sammenbyggede til byen Kjellerup.

Det nedlagte Ting- og Arresthus tilhører i dag Kjellerup og Omegns Valgmenighed.

Kildemateriale:

Billede af den nuværende bygning (Wikipedia)

Hids Herreds Retskreds i 300 år. Frederiksdal-info.dk