Nedlagte institutioner

Hjøllund Straffelejr

Aktiv: 1946 - 1948

Lejren blev etableret i 1942 af den tyske værnemagt som et våbendepot for Luftwaffe. Depotet var et af de største i Danmark. Der blev anlagt en tre kilometer lang jernbanestrækning med egen banegård og tilslutning til det almindelige jernbanenet. Endvidere en smalsporet bane på 12 kilometer, der førte rundt til de 122 barakker og bunkers.

Efter kapitulationen blev anlægget overtaget af Royal Air Force, der fjernede eller destruerede den opbevarede ammunition.

I marts 1946 overgik lejren til Handelsministeriets Afviklingsudvalg, der den 7. juni 1946 overdrog den til Fængselsvæsenet.

Efter krigen blev lejren brugt til internering af dømte landssvigere. Tre barakker rummede hver 96 fanger. Andre tre barakker var indrettet til kvarter for vagtpersonale, arbejdslokaler, skolelokale og kirkesal. Fangerne var beskæftiget ved forskelligt håndværks- og skovarbejde.

Lejren blev nedrevet i 1948, bl.a. ved hjælp af de resterende indsatte. Der er dog bevaret enkelte af de tidligere ammunitionsbunkere.

Lejren blev administreret af Statsfængslet Kærshovedgård.

En del af lejren husede tyske flygtninge indtil nedrivningen.

Læs endvidere to artikler, som er publiceret i Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 2022:

Hjøllund under besættelse og retsopgør af Martin Holm

Et underligt fængsel af Vagn Kildemoes (redigeret af Jens Tolstrup)

Kildemateriale:

www.midtjyllandsavis.dk, – artikel 2017, Kim Christensen

www.krim.dk –  Forvaltningskommissionen af 1946