Nedlagte institutioner

Byrum Ting- og Arresthus

Aktiv: 1773 - 1923

Læsø

Tidspunktet for bygningen af arresthuset kendes ikke med bestemthed, men tallet 1773 er udskåret i en bjælke. I 1953 tilbygning med forstue, tingstue og en gældsarrest.

Arresten uforandret, med fire celler – to over og to under jorden. De to under jorden, betegnes ved en inspektion i 1870 som ubrugelige.

I forbindelse med en udvidelse af Frederikshavn Arrest, nedlægges Ting- og Arresthuset i 1923.

Kildemateriale:

Justitsministeriets cirkulære af 19. maj 1870

Revolutionen mod Byrum. Artikel af Carsten Nielsen, 1928.