Nedlagte institutioner

Viborg Tugt- og Manufakturhus

Aktiv: 1740 - 1875

Nedrevet

For at aflaste institutionen i København godkendte kongen oprettelse af et tugthus i Viborg.

Det blev besluttet at købe en grund og opføre en bygning til formålet. Huset kunne tages i brug i 1743.  I 1800tallet beskrives bygningen som 4-fløjet på 2 etager, beliggende på hjørnet af Garvergyden og Riddergaden. En gård i Leonistræde var lejet til inspektørbolig. Det gennemsnitlige belæg var ca. 200. I 1827, da anstalten led voldsomt under pladsmangel, blev en nabogård købt og indrettet til at huse 50 kvindelige fanger.

Bygningerne eksisterer ikke mere.

Kildemateriale:

Krog: Samlede Efterretninger om Viborg Bye, 1779

Ursin: Stiftsstaden Viborg, 1849, side 222

F.V. Bülow: Bemærkninger om Viborg, 1831, side 63