Nedlagte institutioner

Blokhus Arrest

Aktiv: 1844 - 1892

Nu i privat eje

 

Der var intet samlet ting- og arresthus i Hvetbo Herred. De to funktioner fandtes i forskellige private bygninger. I bygningen, hvor arresterne (cellerne) var, var der bolig til arrestforvarer samt en lejlighed til udlejning. Der var indrettet med fire arrester, hvoraf den største var beregnet som fællesarrest med dobbeltseng, der kunne aflåses om dagen.

Ved inspektion i 1970 betegnet som særdeles dårlig.

Nedlægges i 1892, hvor funktionerne for både tinghus og arrest overføres til det nye Ting- og Arresthus i Pandrup.

Boligen eksisterer stadig. Nu som sommerbolig for private.

Kildemateriale:

Egnssamlingen 1986.

Billede fra Arkiv.dk