Nedlagte institutioner

Nibe Råd- Ting- og Arresthus

Aktiv: 1872 - 1952

Arkitekt Arboe

Bygget i 1872, nedlagt 1. april 1940 – genåbnet 1941  og nedlagt 1. januar 1952.

Nibe fik købstadsrettighed i 1727 men præcist, hvornår byens første rådhus er bygget, er ikke dokumenteret.

Det første rådhus brændte i 1806. Hvorvidt der var arrest i bygningen vides ikke, men formentlig blev der bygget et nyt rådhus umiddelbart efter branden. I justitsministeriets beretning fra 1870 anføres, at der er fire enkeltceller og en gældscelle – alle af dårlig kvalitet.

I 1872 blev det gamle Råd- og Tinghus nedrevet, og et nyt bygget efter tegninger af arkitekt Arboe. Bygningen indeholdt byrådssal, retssal samt arrestforvarerbolig.

Den nye arrest indeholdt plads til 11 arrestanter.

Arresten blev nedlagt i 1940, men genåbnet i 1941 som følge af et stigende pres på landets fængsler og arresthuse med besættelsesmagtens krav om internering af bl.a. udenlandske statsborgere.

Kildemateriale:

Billeder af første og anden Råd-, Ting og Arresthuse.

Forvaltningskommissionen af 1946. Krim.dk