Nedlagte institutioner

Horsens – Fængselsafdeling i Tvangsarbejdsanstalten

Aktiv: 1941 -

Det vides ikke præcist, hvornår afdelingen blev nedlagt

Kildemateriale:

Axel Hye-Knudsen: Meddelelser om dansk Fængselsvæsen 1941, Tidsskrift for Strafferet 1942, s.183.