Nedlagte institutioner

Bjerre Ting- og Arresthus

Aktiv: 1846 - 1956

Arkitekt F.F. Friis. Bygningen er i dag ejet af privat forening

Bygningen blev tegnet af arkitekt, professor og Kgl. Bygningsinspektør F.F. Friis, der senere tegnede Horsens og Vridsløselille Tugthuse.

Bygningen var tinghus og arrest for Bjerre Herred. Den rummede tingsal, celler og bolig til arrestforvarer. Indeholdt seks enkeltceller og en fællescelle, til i alt ni fanger.

I 1911 ombygges tinghuset, og der tilføjes en ny cellefløj i fire etager. Herefter er der 15 celler fordelt på to etager og loftet. I alt plads til 23 fanger.

I forbindelse med tingstedets nedlæggelse blev arresten nedlagt i 1919-1920. Herefter lejet af Horsens Tugthus i perioderne 1922-1926 og 1929-1933 . Igen lejet af Statsfængslet i Horsens i 1941 til 1943, hvor Fængselsvæsenet købte arresten af Vejle Amt. Herefter var den anneks til statsfængslet. Lejemålene og senere køb af arresten var begrundet i det store antal danske statsborgere, der blev arresteret for at modvirke i de tyske interesser, herunder sabotagevirksomhed. Det medførte overbelægning i de eksisterende arrester og fængsler, hvor der blev fundet alternativer.

Fra 1945 blev arresten anvendt til anbringelse af landssvigere – ca. 60-70 personer.

Ved årsskiftet 1950-51 forlod de sidste 21 fanger arresten, og bygningerne blev overtaget af Forsvarskommandoen frem til 1981. Eksisterende lejligheder var herefter udlejet i ca. 15 år, hvorefter hovedbygningen blev fredet i 1995.

En lokal borgergruppe: ”Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest”  blev dannet og købte i 2015 bygningerne for kr. 250.000. Beløbet blev skabt bl.a. med udstedelse af folkeaktier. Formålet, udover bevarelse, var indretning af bygningen til museum og vandrehjem. Projektet er støttet af Realdania og Hedensted Kommune.

Kildemateriale:

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010

www.bjerrearrest.dk

Støttefolder vedrørende istandsættelse af  Bjerre Arrest