Nedlagte institutioner

Mariager Arresthus

Aktiv: 1822 - 1939

Arkitekt C.F. Hansen

Mariager Rådhus blev bygget i 1822. Bestod kun af én etage, men blev i 1904 tilføjet en etage mere.

Der var ingen arrest i byen, men fandt man, at der var behov, så blev der indrettet to celler på loftet af rådhuset.

Ved ombygning i 1860 blev der tilføjet en selvstændig bygning til arresten, forbundet med en 13 alen lang overdækket gang til rådhuset, hvor arrestforvarerens bolig lå.

Arresten rummede seks celler med plads til 10 arrestanter og blev nedlagt den 1. april 1939.

Kildemateriale:

Billede af Rådhuset.

Historiske bygninger i Mariager – Visit Vesthimmerland.