Nedlagte institutioner

Terndrup Ting- og Arresthus

Aktiv: 1885 - 1959

Terndrup Ting- og Arresthus: (*1885 – nedlagt 1. april 1959):

I 1885 flyttes Herredsfogedkontoret fra Bælum til Terndrup, hvor der bygges en ny bygning til tinghus og arrest.

Efter nedlæggelsen af arresten 1. april 1959, fortsætter tinghusets funktioner med retssal og fogedkontor indtil retsreformen i 2007, hvor den lukkes ned.

I 1916 indrettes der apotek i bygningen.

Kildemateriale:

Billede af det tidligere tinghus.

Artingpoteket – fortalt af Hans Bjørn. Bog om arresten, tinghus og apotek. Udgivet 2014.

Historier fra Hans Kirks: Skyggespil.