Nedlagte institutioner

Skibslejren

Aktiv: 1981 - 1987

Lejren blev oprindelig oprettet af den tyske besættelsesmagt kort efter den 9. april 1940. Lejren var en lyttestation, hvorfra de kunne følge radiokommunikation.

Efter befrielsen forsvandt de fleste tyskere, men en lille gruppe blev tilbage for at afmontere de 6.500 landminer, der var nedgravet i området.

Det  danske militær overtog herefter lejren frem til 1970. Militærets funktion var bevogtning af våbenarsenaler og flygtningelejre.

Efter militæret forlod lejren, blev den i en årrække brugt som kostskole for grønlandske børn. I 1981 overtog Kriminalforsorgen v/Statsfængslet på Kragskovhede lejren til brug for afsoning af korttidsafsonere og spritbilister. Denne funktion ophørte i 1987.

I dag er lejren en af militærets radiostationer.

Kildemateriale:

www.Nordjyske.dk