Nedlagte institutioner

Tranebjerg Ting- og Arresthus, Samsø

Aktiv: 1726 - 1860

1795 - 1860: Brundby Arresthus


Kilde: Landpoliti Samsø

Indtil 1726 havde man kun et tinghus der lå på ”Brede Blok” ved Brundby. Arrestanter sonede i eget hjem i lænker, tilset af ”Slutteren”.

Det gamle tinghus var så dårligt, at man i 1726 byggede et nyt, med et lokale til arrestanter. Huset blev passet af en husmand, der samtidig fungerede som arrestforvarer.

Tinghuset nedbrændte i 1741.

Fra 1741 til 1795 blev der indrettet en fangekælder på ”Brattingsborg”, kaldet ”Rød Hus”, og tingstedet blev flyttet til Brundby og fik sæde på en gård.

I 1795 blev der bygget et nyt arresthus i Brundby. Dette eksisterede til 1860, hvor et nyt Ting- og Arresthus blev indviet i Tranebjerg.

Indrettet med plads til otte arrestanter.

Kildemateriale:

Samsø arrester og arrestforvarere – af Bent Rasmussen – 1935.

Billede af Ting- og Arresthuset