Nedlagte institutioner

Skjerpinggaard Tingsted og Arresthus

Aktiv: 1833 - 1910

Skjerpinggaard Tingsted og Arresthus (1833 – nedlagt 1910)

Tingstedet lå fra 1780 i Fjerritslev. I 1933 blev Skjerpinggaard bygget med herredsfogedbolig, Tingshus med arrestforvarerbolig og tilbygning af arresten med tre celler.

Herredsfogeden havde, udover egen bolig, landbrugsjord, stald og lade, som en del af embedet. Han regerede næsten enevældigt og var både anklager og dommer.

Arrestforvareren havde også en lille nebengeschæft, idet han på tingdage havde ret til at sælge kaffe og brændevin til de, der skulle møde i retten.

I 1870 oplyses det ved inspektion, at arresten er ubrugelig, men fortsættes brugt frem til 1910, hvor den flyttes til Fjerritslev.

En opgørelse fra 1908 viser, at der i årets løb har været indsat i alt 43 personer, heraf otte kvinder.

Kildemateriale:

Historisk årbog fra Thisted Amt – 1964.

Billede af Herredskontoret i Bryndum (Skjerpinggaard).