Nedlagte institutioner

Fjerritslev Ting- og Arresthus

Aktiv: 1910 - 1953

Arkitekt Victor Nybølle

Tinghuset er tegnet af arkitekt Victor Nyebølle og opført 1909-10. Stilen er ”nationalromantisk” – også kaldet skønvirkestilen” med Københavns Rådhus som forbillede.

Tingstedet blev i april 1910 flyttet til Fjerritslev fra Skjerpinggaard. Baggrunden var anlæg af jernbaneforbindelse fra Nørresundby til Fjerritslev, der i sammenhæng med byens øvrige udvikling, medvirkede til at gøre Fjerritslev til et lokalt centrum.

Den 1. december 1953 blev arresthuset nedlagt bl.a. på grund af pladsmangel til personalet.

Muren foran cellerne og bag fængselsgården blev nedrevet, og vinduerne udskiftet. De oprindelige celler blev taget i brug som kontorer og venteværelse.

Flere steder i bygningen har man bevaret de gamle celledøre, der har en lille åbning til udlevering af maden.

Ved retsreformen i 2007 blev domstolen i Fjerritslev nedlagt og dermed også tinghusets funktion.

Bygningen er i dag kulturcenter.

Kildemateriale:

Nutidigt billede.

Kulturcenter Tinghuset. Tinghusets Historie. Google.