Nedlagte institutioner

Hammel Ting- og Arresthus

Aktiv: 1837 - 1940

   

Ting- og Arresthus for Frijsenborg-Faurskov Birk. Det blev indrettet i det tidligere Hammel Hospital, men arrestfløjen blev tilsyneladende først bygget til i 1848.

Arrestfløjen indeholdt ud over arrestgård også bolig til arrestforvarer. Ved en senere ombygning i 1856 indrettedes arrestdelen med tre enkeltceller, en fællescelle og en ventecelle. Disse er i brug indtil nedlæggelsen 1. april 1940.

Efter arrestens ophør blev der skabt plads til en mindre lokal politistation.

Kildemateriale:

Tinghuset – Hammel Sognegård. Skrevet af Knud Erik Rasmussen. Indeholder bl.a. billeder af tinghuset og celleinventar