Nedlagte institutioner

Aalborg – Fleskum Herreds Ting- og Arresthus

Aktiv: 1920 - 1943

Opført af Aalborg Amt.

Indgik i 1943 som en del af udvidelsen til det nuværende arresthus.

Kildemateriale:

Danmarks Arresthuse – Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010