Nedlagte institutioner

Sæby Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1848 - 1964

Råd-, Ting- og Arresthus "Retfærdigheden"

         

Sæby Råd-, Ting- og Arresthus: (* 1848 – nedlagt 1. november 1964):

Bygget i 1847-48, hvor byens borgere gik sammen om at skaffe midler hertil for derved at kunne bevare herredsfogedembedet i byen.

Bygningen indeholdt den kommunale administration indtil 1919, arrest og arrestforvarerbolig til nedlæggelsen 1. november 1964, og retssal og politistation til 2007.

Over hoveddøren en inskription: ”For Retfærdigheden”. I daglig tale kalder man bygningen for ”Retfærdigheden”.

Arresten indeholdt fem enkeltceller, to fællesceller og en gældscelle.

Efter 1919 ændres dette til 12 enkeltceller.

Kildemateriale:

Historien bag Retfærdigheden af Per Rye