Nedlagte institutioner

Lemvig Råd-, Ting- og Arresthus

Aktiv: 1750 - 1960

Arkitekt C.F. Hansen. Nu musikskole

Der bygges et nyt rådhus i 1750 indeholdende herreds- og byting, arrest og bolig for arrestforvarer.

Dette rådhus nedrives i 1821, og et nyt bygges efter tegninger af arkitekt C.F. Hansen, kendt fra bl.a. Frue Kirke i København og genopbygning af Christiansborg efter branden i 1794.

Det nye rådhus rummer lokaler som det hidtidige, herunder arrest. I ministeriets tilstandsrapport fra 1870 anføres det, at alle celler er under den befalede størrelse, er meget mørke og at to af dem kan ikke opvarmes. Arrestforvarerboligen er ligeledes alt for indskrænket.

I 1877 bygges et nyt rådhus med byrådssal, retssal, arrestforvarerbolig, og arrest med fem enkeltceller, og en fællescelle til i alt otte arrestanter.

Arresten nedlægges 1. juni 1960, og de øvrige funktioner nedlægges i 1970 i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvortil der bygges et nyt rådhus.

Bygningen fra 1877 bruges nu til musikskole.

Kildemateriale:

Billede af Rådhuset fra 1877.

Årstalsliste for Lemvig 1234 – 2016. Google