Nedlagte institutioner

Nørre Sundby Ting- og Arresthus

Aktiv: 1847 - 1951

Indtil 1847 hørte Kær Herred sammen med Hvetbo Herred og havde dermed fælles tingsted.

Fra det 17. århundrede og frem skiftede tingstedet flere gange geografisk placering. I 1847 blev de to herreder adskilt, hvorefter Nørresundby fik eget tingsted og dermed også en arrest.

”I historien om Nørresundby fortælles, i en folketælling fra 1834, om en arrestforvarer ved navn Niels Isaksen. Han boede i et meget lille hus, der næppe kunne indeholde mange celler.”

Frem til den nye arrest blev de fanger, der var dømt på tinge, fragtet til Aalborg Arrest.

Arresten var indrettet med tre enkeltceller, to fællesceller og en gældscelle.

Ombygget og udvidet 1895. Nedlagt 1. januar 1951.

Kildemateriale:

Nørresundbys Historie 1850 – 1970.