Nedlagte institutioner

Vestervig Ting- og Arresthus

Aktiv: 1833 - 1949

Nedlagt i 1940 men genåbnet 1943 – 1949. Nu museum og galleri

Ting- og arresthus for Refs-Hassing Herreder.

I 1864 udvides arresten med en ny fløj indeholdende fem enkeltceller og en fællescelle. Endnu en fløj, med fællesgård, tilføjes i 1873. Herefter er der plads til i alt 12 arrestanter. Arrestforvarerbolig er i tinghuset.

Efter nedlæggelsen af arresten 1. august 1949, fortsætter tinghuset med de retslige områder. Endelig nedlæggelse af disse i 2010.

I 2014 indrettedes et ”Fængsels- og Retshistorisk Museum” i det tidligere arresthus. En del af huset er udlejet til galleri for lokale kunstnere.

Kildemateriale:

Ting – og Arresthuset i Vestervig af Ove Jørgensen

www.limfjorduptodate.dk – Vestervig Arrest

Arkivthy (foto)