Nedlagte institutioner

Brædstrup Ting- og Arresthus

Aktiv: 1846 - 1957

Benyttes nu som medborgerhus

Tyrs – Vrads Herred. Tinghuset bygget i 1846 og indeholdt arrest, retslokale og bolig for dommerfuldmægtig og arrestforvarer.

Arresten indeholdt fem enkeltceller, en fællescelle og en gældscelle.

Efter nedlæggelse af arresten den 1. juli 1957, fortsatte tinghusets øvrige funktion indtil 1983.

Kildemateriale:

Brædstrup Hjemstavnsforening