Nedlagte institutioner

Skagen Thing-, Raad- og Arresthus

Aktiv: 1870 - 1955

Nedlagt i løbet af 1950’erne. Nu Lokalhistorisk arkiv

Den oprindelige arrest var et gammel bindingsværkshus, der i begyndelsen af det 18’ende århundrede blev købt af en lokal fisker og indrettet til arrest med to celler.

I beretning fra Justitsministeriet i 1870 betegnes den som ubrugelig. Blev afløst i 1870 af det nye ting- og arresthus.

Bygget i 1865 som købmandsgård. Bygherren gik fallit samme år. Gården blev opkøbt af privat, der solgte den videre til kommunen, som ombyggede den til de nye formål.

Arresten blev indrettet med en beskeden bolig til arrestforvarer, tre celler, og en arrestgård indhegnet med 48 alen plankeværk, seks alen højt. Blev senere erstattet af en mur.

Arrestfunktionen ophørte i 1950’erne.

I 1919 ændres betegnelsen til: ”Kommunens Raadhus”. Det sidste byrådsmøde blev afholdt i 1968, og i 1970 blev Tingsalen for sidste gang brugt som retslokale.

Bygningen er fredet, og rummer i dag Skagen Lokalhistoriske Forening.

Kildemateriale:

Kulturarv.dk

Statistiske Meddelelser – Tiende Bind – Udgivet 1873.