Nedlagte institutioner

Horsens Arresthus

Aktiv: 1846 - 1990

Arkitekt H.F. Estrup. Genåbnet 1996-2006 som narkofri fængselsafdeling. Nu i privat eje

  Kilde: bogen: Danmarks Arresthuse

Opført som selvstændig bygning bag det daværende rådhus, og som afløsning for fangekælderen i rådhuset. Denne var særdeles ringe, og var senest renoveret i 1793. Renoveringen bestod bl.a. i, at der blev hugget ud til vinduer i cellerne, og at der blev indsat sengesteder til arrestanterne – den blev revet ned i 1846.

Den nye arrest indeholdt otte celler og bolig til arrestforvarer.

I 1855 blev der opført et nyt råd- og tinghus, der var adskilt fra arresten med en mellemliggende arrestgård. I denne bygning blev der oprettet to enkeltceller og en fællescelle, til i alt seks arrestanter.

Disse celler var således uden for arrestforvarerens umiddelbare tilsyn.

I 1898 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om bygning af et nyt, fritliggende arresthus. Vinder blev arkitekt H.F. Estrup, Horsens. Arresthuset blev indviet den 30. april 1902.

Bygningen bestod af tre etager plus kælder. I kælderen var der bl.a. køkken. Stuetagen var indrettet  med vagtstue, kontorer og et antal celler. På 1. sal var der celler samt adgang til retssal. 2. sal var udelukkende indrettet med celler – hver på ca. 7 m² med plads til i alt 30 arrestanter.

Arresten blev lukket ned i 1990 på grund af manglende belæg. I 1996 blev den genåbnet efter en større renovering som ”Den Narkofrie Fængselsafdeling” med 15 pladser. Lukket igen efter 10 år, og afdelingen overført til det nye statsfængsel på Enner Mark.

Bygningen blev fredet i 2003, og efter lukning i 2006, solgt til private formål.

Kildemateriale:

www.finnskriver.dk

www.byhistorie.dk