Nedlagte institutioner

Hornslet Ting- og Arresthus

Aktiv: 1910 - 1950

Arkitekt Hack Kampmann. Nu Rosenholm Egnsarkiv

Bygningen er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Hack Kampmann. Indeholdt herredskontor, herredsfogedbolig, arrest og arrestforvarerbolig.

Efter den nye retsplejelovs tiltrædelse i 1919, blev herredsretterne til underretter og herredsfoged til dommer, men bygningsmæssigt fik det ikke konsekvenser.

Arresten blev nedlagt 1. april 1950, og i 1972 blev rets-funktionen nedlagt.

De meget pompøse bygninger blev i de følgende år brugt til forskellige formål, men i 1990 blev dommerbolig og retsbygning indrettet til bibliotek, og arrestdelen blev overtaget af Rosenholm Egnsarkiv.

Bygningen er fredet.

Kildemateriale:

Syddjursportalen 2012 – Hornslet Ting- og Arresthus

Hack Kampmanns Ting- og Arresthus – Google

Rosenholm Egnsarkiv (foto)