Nedlagte institutioner

Esbjerg – “Sporskiftet” Nedtrapningsinstitution

Aktiv: 1973 - 1992

Som det sidste led i behandlingsplanen for stofmisbrugere købte Kriminalforsorgen i 1973 en mindre beboelsesejendom i Esbjerg. Opstarten blev voldsomt forsinket, således at den først åbnede i 1975. Indrettet med otte pladser.

Planen gik ud på at modtage unge nedtrappede misbrugere, men efterhånden udviklede det sig til en mere traditionel ungdomspension, dog med relativt tunge klienter. I begyndelsen var der succes med at skaffe klienter i hyre, men med afvikling af fiskerihavnen, blev dette vanskeligere. Det blev også vanskeligere at skaffe mulighed for udslusning til værelse og beskæftigelse.  En sparerunde medførte nedlæggelse i 1992, og funktionen som pension overførtes til Arresthuset på Fanø, der dermed blev nedlagt som hæfteafdeling.

Kildemateriale:

Fængselshistorisk Selskabs Årsskrift 2017